เกี่ยวกับเรา

นอร์เด้น (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้จำหน่ายและให้เช่าจอ LED ที่มีรูปแบบการนำเสนอแบบองค์กรสู่องค์กร (Business to Business)

เราไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในธุรกิจนี้ให้กับคู่ค้า แต่เรามุ่งเน้นให้จอโฆษณา LED ของเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะโตไปพร้อมกับธุรกิจคุณ

ทีมงานของเราจะทำงานในเชิงรุกเพื่อช่วยวิเคราะห์ว่าจอ LED คุณภาพของเราที่ส่งมอบจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านเป็นที่รู้จัก เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของท่าน และท้ายสุดนำไปสู่ยอดขายที่สูงขึ้นได้อย่างไร

นอกจากนี้เรายังดูแลเรื่องการติดตั้งและการบำรุงรักษาจอ LED ตลอดอายุการใช้งานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาพลักษณ์ของสินค้าและแบรนด์จะสมบูรณ์ที่สุดตลอดเวลาในสายตาสาธารณะชนเสมือนหนึ่งท่านมีวิศวกรส่วนตัว

เราพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ของคุณ