ศิลปะคือการสื่อสารกับผู้คนทั่วไป ด้วยการใช้อารมณ์ที่สื่อผ่านภาพ เสียง การวาด หรือการสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในแบบที่แตกต่างไปจากคำพูด แม้กระทั่งภาษามือของคนพิการทางหูก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปะของมนุษย์ ที่ผ่านการคิดค้นออกมา ให้สื่อสารได้มากกว่าการออกเสียง