banner_norden728x90
ติดต่อฝ่ายขายผู้ผลิต ออกแบบ พร้อมบริการติดตั้งจอโฆษณา LED ขนาดใหญ่

โฆษณาทีวี (TVC) สื่อใหญ่แห่งการโฆษณา

3 (5)

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเคยกดเปลี่ยนช่องเมื่อเจอโฆษณาต่าง ๆ คั่นรายการ หรืออาจจะมีอีกหลาย ๆ คนที่ชอบดูโฆษณาทุกอันที่มีก็เป็นได้ โฆษณาที่ปรากฏอยู่ทางหน้าจอโทรทัศน์นั้น เราจะเรียกกันว่า TVC ย่อมาจาก Television Commercial Advertising  

โดยแบ่งออกได้เป็น การโฆษณาสินค้าและบริการ (Spot Television Advertising) ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ มีการจดจำ และตัดสินใจซื้อในที่สุด

และอีกประเภทคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์สถาบัน หรือการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Institutional Advertising or Public Relations Advertising or Corporate Advertising)

ซึ่งจะเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบ อาจจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อแสดงตนว่าเป็นพลเมืองดีของสังคมโดยการนำกิจกรรมที่ได้กระทำออกมาเผยแพร่ ตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริมหรือกระตุ้นเตือนสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานหรือองค์กร มากกว่าการมาเสนอขายสินค้านั่นเองค่ะ

รูปแบบการนำเสนอโฆษณาทางทีวีที่เป็นภาพยนตร์โฆษณา หรือ TVC ที่เห็นกันอยู่โดยทั่วไปนั้น ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นภาพ (The Video or Visual ) กับข้อความ (Superimposition – super) และส่วนที่เป็นเสียง (The Audio) ได้แก่พวกคำพูด (Spoken Word) ดนตรีที่ใช้ประกอบโฆษณา (Music) และเสียงอื่น ๆ ที่นำมาใช้ประกอบโฆษณาด้วย (Other Sound เช่น Sound Effect ต่าง ๆ)

Mauro_B / Pixabay

ซึ่งการกำหนดหรือการเลือกแนวทางในการนำเสนอโฆษณาให้น่าสนใจนั้นมีอยู่หลากหลายวิธี รูปแบบการนำเสนอ หรือที่เรียกว่าการ Present ของ TVC ที่นิยมใช้กันมีอยู่หลายวิธี ซึ่งสามารถเลือกนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม

ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Product Presentation หรือ Product as Hero โดย TVC จะเน้นไปที่การนำเสนอตัวสินค้าให้มีความโดดเด่น ตื่นเต้น น่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค สิ่งที่นำเสนอจะต้องเป็นไปในรูปแบบของการได้ประโยชน์จากสินค้าที่ผู้บริโภคจะได้รับ เช่น สินค้าที่เป็นอาหาร ก็จะโฆษณาให้เห็นถึงความน่ากิน หรือแสดงวิธีทำที่ดูเพลินเพลินและน่ากิน เป็นต้น  

หรือจะเป็นการทำ Demonstration ซึ่งเทคนิคการสาธิต จะนิยมนำมาใช้กับสินค้าบางประเภท เพราะการใช้ TVC นั้นเหมาะกับการสาธิตสินค้าให้ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนที่สุด เช่น สาธิตการใช้ยาฆ่าแมลง ที่จะแสดให้เห็นถึงการนำยาฆ่าแมลงไปฉีดตามที่ต่าง ๆ เพื่อกำจัดแมลงอย่างได้ผล

หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ที่จะแสดงวิธีการใช้ที่ทำให้เห็นว่าสินค้านั้น ๆ มีประสิทธิภาพดีเพียงใด หรืออาจจะเป็นการกล่าวถึง Problem and Solutions ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ผู้บริโภคประสบพบเจออยู่ และปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปหรือถูกบรรเทาได้ด้วยสินค้าที่กำลังโฆษณาอยู่นั่นเอง

หรืออาจจะเลือกใช้วิธี present อื่น ๆ อีกหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทสินค้า เพื่อที่จะนำเสนอสินค้าออกมาให้เป็นที่น่าสนใจและน่าจดจำ อันนำไปสู่การตัดสินใจซื้อให้ได้มากที่สุด โดยที่โฆษณาแบบ TVC นั้นจะต้องสร้างความดึงดูดใจ

เพราะในปัจจุบัน เพียงการนำเสนอสินค้าออกมาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน เราจึงจำเป็นต้องใส่ความดึงดูดลงไป ความดึงดูดในที่นี้หมายความถึงการดึงดูดให้ผู้บริโภคนั้นติดตาม และมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวโฆษณาตั้งแต่ต้นจนจบ แม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้า ซึ้ง ตลก ขบขัน ลุ้นระทึก เห็นอกเห็นใจ เหล่านี้ เป็นต้น

ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่า ความคิดสร้างสรรค์ จึงมีความจำเป็นและสำคัญมากในการสร้างภาพยนตร์โฆษณาในยุคปัจจุบันนี้

wilkernet / Pixabay

ในยุคของโลก Digital อย่างปัจจุบัน ผู้บริโภคนั้นสามารถเลือกที่จะเข้าไปรับชมภาพยนตร์โฆษณา หรือจะข้ามไปไม่ดูก็ได้ สามารถเลือกชมสิ่งต่าง ๆ พร้อมกันได้หลายหน้าจอ ซึ่งเรียกพฤติกรรมการใช้งานแบบนี้ว่า Multiple screen เกิดขึ้นเนื่องจากความสนใจของผู้บริโภคถูกแย่งไปโดยสื่อหลาย ๆ แบบ

นักการตลาดหรือว่านักโฆษณา จะต้องทำการบ้านมาเป็นอย่างดีว่าจะวางแผนอย่างไรเพื่อให้ TVC ที่ทำออกมานั้นสามารถเข้าถึงสื่อประเภทต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เพราะการเข้าสู้ยุค Digital นั้น ทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในโลกออนไลน์หรือ Social media แทบจะตลอดเวลา

โดยพบว่ามีการใช้ facebook นั้นมีอัตราการใช้งานที่สูงกว่าโทรทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา Primetime รวมทั้งพบว่าผู้บริโภคนิยมหันมาใช้ Youtube แทนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการรับชม TVC ที่ฉายระหว่างคั่นรายการทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาต่าง ๆ

เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เราจะทำอย่างไรถ้าหากว่าผู้บริโภคไม่ยอมดูโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือ TVC แต่หันมาใช้การรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังผ่านสื่อออนไลน์ และหลีกเลี่ยงการดูโฆษณาโดยการกดข้ามไปแทน

นี่เป็นโจทย์ที่นักโฆษณาและนักการตลาด จำเป็นจะต้องทำการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างแนวทางต่าง ๆ ในการนำเสนอและแก้ปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ซึ่งเราอาจจะใช้ TVC ทางสื่อโทรทัศน์มาใช้งานร่วมกับการทำ Video Content ในโลกออนไลน์ควบคู่กันไป

โดยการทำให้ TVC เปรียบเสมือนการฉายตัวอย่างหนัง หรือ Trailer ที่ฉายเพียงระยะเวลาสั้น ๆ โดยการตัดต่อเลือกเอาเนื้อหาที่น่าสนใจในโฆษณาเต็มของ Video content ที่อาจจะมีความยาวหลายนาที มาทำเป็น TVC ที่มีความยาวเพียงไม่กี่วินาที เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ อยากติดตามเนื้อหาที่สมบูรณ์ต่อใน Video Content

เรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และผสมผสานการใช้ระหว่าง TVC กับสื่อออนไลน์ ให้อยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ   

Author Profile

Norden LED
Norden LED
บริษัทผู้ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง ป้ายโฆษณา LED ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชั้นนำของไทย ผู้ต้องการส่งมอบเนื้อหาสำหรับเจ้าของกิจการ นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าใจปัจจัยสำคัญที่ทำให้โฆษณาเข้าถูกเผยแพร่สู่สายตากลุ่มลูกค้ามากขึ้น ติดต่อเรา โทรศัพท์ : 02 694 2447
โทรสาร : 02 694 1022
อีเมล์ : cs@norden.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *