ผลงาน

CARAT

Pixel Pitch: P4 Indoor SMD
ขนาดจอ: 3×2 ตารางเมตร
สถานที่: ตึกอื้อจื่อเหลียง กรุงเทพฯ

THE SENSE

Pixel Pitch: P10 Outdoor DIP
ขนาดจอ: 3×2 ตารางเมตร
สถานที่: กรุงเทพฯ

Hotel de l’ amour

Pixel Pitch: P10 Outdoor DIP
ขนาดจอ: 4×3 ตารางเมตร
สถานที่: บุรีรัมย์

BRY

Pixel Pitch: P10 Outdoor DIP
ขนาดจอ: 4×3 ตารางเมตร
สถานที่: บุรีรัมย์

INDUSTRIAL TOOLS

Pixel Pitch: P10 Outdoor DIP
ขนาดจอ: 2×2 ตารางเมตร (2 ด้าน)
สถานที่: ชลบุรี

BCH

Pixel Pitch: P8 Outdoor SMD
ขนาดจอ: 3×2 ตารางเมตร
สถานที่: กรุงเทพฯ

Dentsu media Thailand

Pixel Pitch: P4 Indoor SMD
ขนาดจอ: 2.5×2.5 ตารางเมตร
สถานที่: ตึกอื้อจื่อเหลียง ชั้น 17 กรุงเทพฯ

Dentsu media Thailand

Pixel Pitch: P4 Indoor SMD
ขนาดจอ: 2×2 ตารางเมตร
สถานที่: ตึกอื้อจื่อเหลียง ชั้น 15 กรุงเทพฯ

HITACHI

Pixel Pitch: P6 Outdoor SMD
ขนาดจอ: 4×2 ตารางเมตร
สถานที่: รถบรรทุกเคลื่อนที่

MUNIQ

Pixel Pitch: P8 Outdoor SMD
ขนาดจอ: 6×3 ตารางเมตร
สถานที่: กรุงเทพฯ

12